Downloads

 

Op deze pagina kunt u diverse stukken downloaden welke relevant zijn voor de bebouwingsmogelijkheden. 

Dat zijn onder andere het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Informatiebrochure

In de infromatiebrochure is alle informatie omschreven voor het kopen van een bedrijfskavel. Informatie over de kavel, openbare inrichting, voorschriften en verkoop.

Bedrijvenlijst

Het Lemsterpark is een kantoren en bedrijven terrein waar vanuit milieukundig oogpunt bepaalde ontwikkeling mogelijk of juist  ongewenst zijn. De bedrijvenlijst geeft hierover duidelijkheid.

Beeldkwaliteitsplan

In het Beeldkwaliteitsplan worden de eisen beschreven die worden gesteld aan het ontwerp van de bebouwing en de openbare ruimte. De Welstandscommissie beoordeelt de bouwaanvragen o.a. op basis van dit document.